Styret i OIL håndball 2016

Rolle:Navn:Telefon:Epost:
StyrelederDag Westby916 16 379dag.westby@forsvarsbygg.no
Styremedlem / sportslig ansvarligRune Kampesveen908 67 175rune.kampesveen@gmail.com
Styremedlem / sekretær / webansvarRanveig Finnanger971 70 387ranveig.finnanger@domstol.no
Nestleder/ dommerkontaktRune Fossum400 41 542rf@online.no
StyremedlemInger Sveen913 51 431in-svee@online.no
StyremedlemKjersti Skåret91688616Kjersti@haakensveen.no

Referater og innkallinger

Årsmøter

Budsjett/ regnskap

Styremøter

Kommende styremøter 2016: Tirsdag 2. februar, onsdag 2. mars, onsdag 13 . april, onsdag 11. mai, onsdag 8. juni.
Powered by: Bloc