Keeperspirer på Keeper-treff hos Ham-Kam

Postet av Ottestad IL den 11. Jun 2018

I strålende sommersol søndag 10. juni, møtte en gjeng unge, spente og spretne Keeperspirer fra Ottestad IL Fotball for å lære mer om arbeidsoppgaver som hviler på den som står mellom stengene på en fotballbane.

Dagen var lagt opp med 2 økter - den første kl. 10:00 til kl. 11:15 - så litt lunch og dernest ny økt kl. 12:00 til kl. 13:15. Tiltaket var åpent for alle gutter og jenter fra 10 til 15 år og OIL Fotball sponset opplegget for 2 keepere fra hver av årgangene på jente- og guttesiden i dette alderspennet.

Ansvarlig for det faglige opplegget var keeperansvarlig i HamKam Yngres, HamKam Fotball og Wang Toppidrett - Rolf Høgmo. Rolf innehar UEFA keepertrener A - lisens og har blant annet lang erfaring fra forskjellige landslag, samt Fredrikstad og Lillestrøm. 

Stikkord for Keepertreffet var kvalitet, utfordring, mestring og utvikling pakket inn i en lystbetont  kontekst, noe samlingen på alle vis etterlevde. Oppsummeringen fra noen av våre deltagere var kort og konsis - "Dette var skikkelig gøy" - og denne uken vil nok keeperspillet på enkelte Ottestad-lag bære preg av overarms-kast og underarms-kast og og enkelte feberredninger i utstrakt kropps-positur nede ved stolperøttene.

Takk til Rolf Høgmo og HamKam for å skape en arena for påfyll og motivasjon for de yngste keepere.

Ottestad-gjengen klar til dyst - Deltakere fra Ottestad: Ida (J03), Una (J06), Harald (G05), Oda (J06), Pernille (J07), Signe (J07).  

De første instruksjoner gis på feltet!

Flott engasjement på første Arbeidsgruppemøte Kvalitetsklubb

Postet av Ottestad IL den 6. Jun 2018

Arbeidet i Kvalitetsklubb-prosjektet i Ottestad IL Fotball tok et viktig skritt videre da arbeidsgruppa var samlet for første gang tirsdag 05.06.18.

Så langt har 29 personer sagt ja når de har blitt forespurt om å være med i arbeidet, og det var stort engasjement og gode diskusjoner blant de som var med i den første felles samlingen.

Etter at styreleder Glenn Skjæret hadde gitt en introduksjon av bakgrunn og hvorfor Ottestad IL Fotball går for å bli sertifisert som NFF Kvalitetsklubb, presenterte prosjektlederne Erik Longva og Ole Kolbjørn Kjørven hva sertifiseringen går ut på og hvilke kriterier som skal fylles. Største delen av kvelden ble brukt til gruppearbeid og diskusjoner innen de fire temaene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.


Etablering og forankring av klubbens verdisett er et veldig sentralt punkt i kvalitetsklubb-konseptet, og det var stort engasjement hos alle fremmøtte om temaet. Det var enighet om at det må prioriteres å nå bredt ut til spillere, trenere, lagledere og foreldre og sørge for en god prosess når vi skal i gang med dette viktige arbeidet. Blant andre tema som ble diskutert var organisasjon og beskrivelse av roller i klubben, økonomistyring, sportsplan, trenerveiledning, kompetanse for trenere og ledere og økt mangfold.  

Arbeidsgruppa skal samles igjen etter sommerferien og jobbe videre med konkrete tiltak som skal bidra til å øke kvaliteten på fotballen i Ottestad.  

Om du brenner for Ottestad-fotballen og har innspill til kvalitetsklubb-prosjektet så ikke nøl med å ta kontakt med prosjektlederne eller styret i fotballgruppa.

Med ønsker om en flott fortsettelse på sommeren!

Prosjektledere Kvalitetsklubbprosjektet

Erik og Ole-Kolbjørn

---

Du kan lese mer om NFFs kvalitetsklubb-konsept her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/

Se også tidligere artikkel om etablering av prosjektet og møtet med veiledere fra Indre Østland Fotballkrets: http://fotball.ottestadil.no/blog/post/125214/endelig-pa-vei-mot-a-bli-kvalitetsklubb?ispage=true
Fantastisk Ungdoms-fotballkveld på HIAS Kunstgressanlegg

Postet av Ottestad IL den 16. Mai 2018

Mandag 14.05 ble det arrangert Ungdoms-fotballkveld på HIAS.

 

Kurset var for alle som er involvert i ungdomsfotball i klubben og 9 stykker møtte – det var det ingen av dem som angret på i ettertid.

Kursveileder Håkon Lihagen har en enorm erfaring å øse av med lang fartstid i fotballen som bl. a. forbunds-ansatt spillerutvikler i Indre Østland Fotballkrets og som tidligere trener for Jenter 17-landslaget. Han la opp til en teoridel med dialog og åpne diskusjoner, knyttet til hvordan klubben og de enkelte trenere løste - eller så for seg å løse - ulike situasjoner de sto ovenfor i ungdoms fotballen. Verdier var et sentralt begrep og Lihagen var klar på at hvert enkelt lag bør jobbe frem sine verdier. Hva skal vi være; for hverandre, som lag og som del av en klubb og et samfunn – hva er viktig for oss i denne gruppa?

Differensiering og hospitering ble også debattert. Lihagen presiserer at det er viktig for å beholde bredden at spillerutvikling først og fremst skjer i moderklubben og i laget. Differensiering kan man få til i laget med enkle omrokeringer og tilpasninger i treningsøkt og i kamp. Hospitering handler om enkeltvis utfordring for de som trenger dette - for motivasjon og ferdighetshevingens skyld. Spilleren tilhører likevel alltid sin årgang og sitt lag. Når det gjelder spillerutvikling så kan dette også fint organiseres gjennom at flere av de ivrige samles på tvers av årganger og kjønn til felles trening og ferdighetsutvikling.

I praksisdelen kjørte Lihagen en knallgod økt med J2004 som markører og i løpet av en snau time kunne alle som var til stede, se at jentene fikk noen aha-opplevelser som hevet kvaliteten på den fotballfaglige utøvelsen mange hakk. Med fokus på stopp/pause i spillet der avgjørende elementer skulle påpekes og øves inn, samt god pedagogisk spørrende tilnærming hvor jentene selv fikk sette ord på situasjonen og hva de kanskje kunne ha gjort annerledes, oppnådde Lihagen akkurat det han ville i økta og vi fikk alle se progresjon. Økta som var lagt opp for denne kvelden, fokuserte på at man skulle tørre å utfordre 1 mot 1 for å skape et overtalls-moment ved hjelp av medspillere rundt ballfører. Viktigheten av å skape rom og bevegelse i forhold til medspiller med ball og utnytte mulighet for gjennombrudd. J2004 fant enkelte elementer nytt- og litt uvant i begynnelsen, men etter hvert som økta skred frem gikk ting kjappere og kjappere og flere og flere initiativ ble tatt på egenhånd ut fra ny-tilegnet kunnskap.

Målet med Ungdomsfotballkvelden er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. Ønsket er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet. Lihagen lyktes til det fulle med å nå oss trenere med sitt budskap og alle gikk vi hjem med noe ny balast i ryggsekken til bruk i egen fotballhverdag.

En stor takk til Håkon Lihagen for en lærerik kveld, markørene fra J2004 som gikk inn i oppgavene  med iver og innsats, Teresia Marton og Jostein Engh som gode tilretteleggere, samt alle fremmøtte trenere!Fantastisk Ungdoms-fotballkveld på HIAS Kunstgress

Postet av Ottestad IL den 16. Mai 2018

Mandag 14.05 ble det arrangert Ungdoms-fotballkveld på HIAS.

 

Kurset var for alle som er involvert i ungdomsfotball i klubben og 9 stykker møtte – det var det ingen av dem som angret på i ettertid.

Kursveileder Håkon Lihagen har en enorm erfaring å øse av med lang fartstid i fotballen som bl. a. forbunds-ansatt spillerutvikler i Indre Østland Fotballkrets og som tidligere trener for Jenter 17-landslaget. Han la opp til en teoridel med dialog og åpne diskusjoner, knyttet til hvordan klubben og de enkelte trenere løste - eller så for seg å løse - ulike situasjoner de sto ovenfor i ungdoms fotballen. Verdier var et sentralt begrep og Lihagen var klar på at hvert enkelt lag bør jobbe frem sine verdier. Hva skal vi være; for hverandre, som lag og som del av en klubb og et samfunn – hva er viktig for oss i denne gruppa?


Differensiering og hospitering ble også debattert. Lihagen presiserer at det er viktig for å beholde bredden at spillerutvikling først og fremst skjer i moderklubben og i laget. Differensiering kan man få til i laget med enkle omrokeringer og tilpasninger i treningsøkt og i kamp. Hospitering handler om enkeltvis utfordring for de som trenger dette - for motivasjon og ferdighetshevingens skyld. Spilleren tilhører likevel alltid sin årgang og sitt lag. Når det gjelder spillerutvikling så kan dette også fint organiseres gjennom at flere av de ivrige samles på tvers av årganger og kjønn til felles trening og ferdighetsutvikling.

I praksisdelen kjørte Lihagen en knallgod økt med J2004 som markører og i løpet av en snau time kunne alle som var til stede, se at jentene fikk noen aha-opplevelser som hevet kvaliteten på den fotballfaglige utøvelsen mange hakk. Med fokus på stopp/pause i spillet der avgjørende elementer skulle påpekes og øves inn, samt god pedagogisk spørrende tilnærming hvor jentene selv fikk sette ord på situasjonen og hva de kanskje kunne ha gjort annerledes, oppnådde Lihagen akkurat det han ville i økta og vi fikk alle se progresjon. Økta som var lagt opp for denne kvelden, fokuserte på at man skulle tørre å utfordre 1 mot 1 for å skape et overtalls-moment ved hjelp av medspillere rundt ballfører. Viktigheten av å skape rom og bevegelse i forhold til medspiller med ball og utnytte mulighet for gjennombrudd. J2004 fant enkelte elementer nytt- og litt uvant i begynnelsen, men etter hvert som økta skred frem gikk ting kjappere og kjappere og flere og flere initiativ ble tatt på egenhånd ut fra ny-tilegnet kunnskap.

Målet med Ungdomsfotballkvelden er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. Ønsket er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet. Lihagen lyktes til det fulle med å nå oss trenere med sitt budskap og alle gikk vi hjem med noe ny balast i ryggsekken til bruk i egen fotballhverdag.

En stor takk til Håkon Lihagen for en lærerik kveld, markørene fra J2004 som gikk inn i oppgavene  med iver og innsats, Teresia Marton og Jostein Engh som gode tilretteleggere, samt alle fremmøtte trenere!