Kontakter 2020 OIL håndball

Marius Thorstad, styreleder, tlf. 47 03 22 77, marius_thorstad@hotmail.com

Kjersti Haakensveen Skåret, nestleder og sportslig leder, tlf. 916 88 616, kjersti@haakensveen.no

Merethe Finvik Hagen, styremedlem og dommeransvarlig, tlf. 918 05 810, merethag@hotmail.com

Kari Nilsen Lødemel, styremedlem og sekretær, tlf. 959 78 177, kari@stangeservicesenter.no

Anne Christine Gundersen Willard, styremedlem, tlf. 906 69 732, annechrgund@yahoo.no


Kontaktpersoner for lagene

J7 (2013): Sabine Korst, 99501851

J8 (2012):Kari Nilsen Lødemel, 95978177

G7/8 (2012, 2013): Thor Kristian Sjøen, 90102267

J9 (2011):Maria Goreva, 90536770

G9 (2011): Christoffer Dagsgård, 92441434 

J10 (2010): Merethe Finvik Hagen, 91805810

J11 (2009): Kjersti H. Skåret, 91688616

G10/11 (2009-2010):  Kent Inge Søby, 99351890

J14 (2006/2007): Kjersti H. Skåret,91688616

J16 (2004): Merethe Finvik Hagen, 91805810

Organisasjon

Ottestad Idrettslag

Tlf 99 33 30 60

post@ottestadil.no


Postadresse: Pb 107, 2312 Ottestad

Fakturaadresse: faktura@ottestadil.no

Klubbhus: Statsminister Otto Blehrs vei 32, Ottestad

Administrasjonen: Idrettens Hus, Løvstadveien 7, Ottestad


Org.nr. 985222304

Kontonummer 1813.65.01980